Добре дошли на сайта за безопасност на храните!

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ ТРАНСМАСТНИ КИСЕЛИНИ

От 01 Април 2021 г. в Европейския Съюз (ЕС) влезе в сила Регламент 2019/264 на Европейската Комисия (ЕК), с който се ограничава максимално допистимото количество на промишлено получените трансмастни киселини в храните до 2% или 2 гр. на 100 гр. мазнини. Това означава, че количеството на тези мазнини в приготвена/произведена храна не може да е повече от 2% от общото количество мазнини в тази храна.

След датата 01 Април 2021 г. не се допуска пускането на пазара на полуготови или готови за консумация храни съдържащи повече от 2% трансмастни киселини, а производителите на различни животински или растителни мазнини трябва задължително да отбелязват върху етикета на продукта си предназначен за други хранителни оператори какво е съдържанието на трансмастни киселини, ако то надхвърля въпросните 2% (2 гр. на 100 гр. мазнини).

Тази документация трябва да е част от системата за управление безопасността на храните на хранителните оператори, които използват и боравят с различни мазнини било като приработване и производство, било като приготвяне на различни полуготови или готови за консумация храни.

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМА ТАКАВА ДОКУМЕНТАЦИЯ?

Проблемът с наличието на промишлени трансмастни киселини в различни храни възникна, след като учените установиха, че траснмастните киселини са една от основните причини за развитието на различни сърдечно-съдови заболявания при хората, без при това организмът действително да има нужда или полза от тях.

От тогава е и натискът в ЕС върху различните преработватели и производители да намалят и в крайна сметка да премахнат употребата на трансмастните киселини в храните. В повечето страни от Западна Европа производителите сами промениха рецептите и формулите за производство, но в Източна Европа употребата на трансмастни киселини е все още прекалено висока и разпространена. За ускоряване и по-хармонично изпълнение на тази политика ЕК прие и Регламент 2019/264.   

Първата страна в света, която прие специално законодателство срещу използването на транс-мастни киселини в храните беше Дания, която още през 2003 г. въведе изискването количеството на трансмастните киселини в храните да не надвишава 2 гр. на 100 гр. мазнина. Последваха я Швейцария през 2008, Австрия през 2009, Исландия през 2011, и Унгария и Норвегия през 2014. Датският опит беше последван и от другите страни в Европа и Америка, защото данните показаха, че при налагане на ограниченията за трансмастните киселини смъртността от сърдечно-съдови заболявания в страната за около 10 години е спаднала със 70%!

С приемането на Регламент 2019/264 на цялата територия на Съюза се задейства изискването за ограничаване влагането и образуването на трансмастни киселини в храните, което ще изравни използването им в страните от Източна Европа с тези от Западна. За да отговорят на новите изисквания, хранителните оператори боравещи с мазнини трябва да актуализират своите системи за безопасност на храните, като включат в тях и съответна Програма за ограничаване нивото на транс-мастните киселини в произвежданите мазнини и приготвяните храни.

Обектите, за които се отнася Регламент 2019/264 основно са два вида:

- Обекти преработващи, хидрогениращи, обезмирисяващи и произвеждащи различни растителни и/или животински мазнини;

- Обекти използващи различни видове мазнини за приготвянето/производството на полуготови или готови за консумация храни като: баничарници, пекарни, фурни, шоколадови и сладкарски цехове, мандри, млекопреработвателни централи, производители на снаксове, чипс, пуканки за микровълнова печка, бисквити, вафли, кексове, замразени пици, хлебчета, картофи, както и заведенията за обществено хранене.

ТРАНС-МАСТНИ КИСЕЛИНИ И С КАКВО СЕ РАЗЛИЧАВАТ ОТ ОСТАНАЛИТЕ ВИДОВЕ МАЗНИНИ?

Мазнините са жизнено важни елементи за живота на хората. Те са основният ни източник на енергия, който получаваме с храната.

Като храна, хората използват основно два вида мазнини: наситени и ненаситени.

НАСИТЕНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ

Наричат се наситени, защото всички връзки в молекулата са единични и няма свободни връзки. На стайна температура, наситените мастни киселини имат по-висока от стайната температура на топене и затова са в твърдо или полутвърдо състояние.

Ето как изглежда общата химическа формула на наситените мастни киселини:

Наситени мастни киселини

Храните, които съдържат наситени мазнини са:

- Телешко, говеждо, свинско, агнешко и овче месо с мазнини;

- Месни продукти, включително колбаси и заготовки;

- Масло, гхи (индийско масло), мас, лой, сланина;

- Сирене, кашкавал и сметана;

- Снаксове, чипсове и пуканки за микровълнова фурна;

- Различни шоколадови изделия;

- Бисквити, вафли, кексове и различни сладкиши;

- Палмово масло;

- Кокосово масло.

Дълги години, се считаше, че наситените мастни киселини са вредни за здравето, защото повишават нивото на холестерола в организма. Най-новите изследвания обаче показват, че приемани в умерени количества (не повече от 10% от общата калорийна стойност на приетата храна), те не само не са вредни а са полезни за нормалното протичане на редица жизнени процеси в тялото ни.

НЕНАСИТЕНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ

Наричат се ненаситени, защото съдържат една или повече двойни (ненаситени) връзки между въглеродните атоми някъде във веригата. Това намалява броя на водородните атоми в молекулата и прави този тип мастни киселини по-лесни (бързи) за усвояване. Някои от тях участват в състава на клетъчните мембрани и не могат да се синтезират от организма, затова трябва да се привнасят от храната.

В зависимост от това дали ненаситените мастни киселини имат една или повече двойни връзки в молекулата, се делят на мононенаситени и полиненаситени.

Ето как изглежда общата химическа формула на ненаситените цис мастни киселини (водородните атоми са от една и съща страна):

Ненаситени мастни киселини

Мононенаситените мастни киселини имат само една двойна връзка и са предимно Омега-9 мастните киселини, които са група от 5 мононенаситени мастни киселини. Те са полезни за здравето, защото могат да намалят нивата на холестерол в кръвта, подобряват имунните функции и инсулиновата чувствителност. Мононенаситените мастни киселини се съдържат най-вече в:

- Зехтин, рапично масло и техни производни

- Масло от авокадо

- Бадемово, фъстъчено, лешниково и други подобни масла

Полиненаситените мастни киселини имат повече от една двойна връзка и са Омега-3 и Омега-6 мастните киселини. Омега 3 мастните киселини участват в човешката физиология. Омега-6 мастните киселини също са важни за човека. Омега-3 (в по-малка степен) и Омега-6 мастните киселини контролират имунните реакции при възпаления, наранявания и други (по този начин помагат при възпаления и зарастване на рани).

Омега-3 мастни киселини се съдържат най-вече в мазни риби като:

- Херинга

- Пъстърва

- Сардина

- Сьомга

- Скумрия

Омега-6 мастни киселини се съдържат най-вече в маслата от:

- Рапица

- Царевица

- Слънчоглед

- Някои ядки и семена

Транс-мастните киселини са вид ненаситени мастни киселини, които имат поне една двойна (ненаситена) връзка между въглеродните атоми в транс позиция някъде във веригата.

Ето как изглежда общата химическа формула на ненаситените транс мастни киселини (за разлика от цис киселините, водородните атоми са на срещуположните страни):

Трансмастни киселини

Транс-мастните киселини биват естествени и промишлени. Естествените транс-мастни киселини се срещат в незначителни количества в животинските месни и млечни продукти и не влизат в обхвата на Регламента. Промишлените транс-мазнини са изкуствено създадени и произвеждани от човека и са основната цел на Регламента. Те се получават при нагряване на растителни масла до висока температура в присъствието на катализатор и водород или това е т.н. „хидрогениране”. То води до насищане на двойните връзки с водород. Чрез тази преработка, течните масла се превръщат в твърди и се увеличава тяхната плътност, трайност и стабилност на вкуса. Хидрогениране на ненаситените мастни киселини се получава и когато една мазнина се нагрява до високи температури (над 220°С). Високата температура на пържене или печене на някои храни води и до образуването в тях на токсичното съединение Акриламид. За предотвратяване на тази опасност, вижте  Програма за снижаване нивото на акриламид в храните, както и Програма за управление на готварските мазнини. 

Съобразявайки се с тази нова нужда, ние предлагаме без значение дали сте преработвател, производител на различни мазнини, дали приготвяте или произвеждате различни тестени и сладкарски изделия или сте заведение за обществено хранене възможността да се сдобиете с необходимия комплект документи, необходими за посрещането на това изискване. Ако желаете, още сега може да поръчате своя комплект документи ОТ ТУК

КАКВО ВКЛЮЧВА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ТРАНСМАСТНИТЕ КИСЕЛИНИ?

Пакетът от документи обхващащи използването, управлението и начините за ограничаване количеството на транс-мастните киселини в мазнините и храните включва:

1. Указания относно използването и прилагането на документацията свързана с трансмастните киселини;

2. Стандартна Оперативна Процедура Ограничаване съдържанието на трансмастните киселини в мазнините, полуготовите и готовите храни съобразно изискванията на Регламент 2019/264. В Процедурата се описва защо, къде, кога, кой и как трябва да прави (и/или да не прави) за да се гарантира снижаването или поддържането нивата на транс-мастни киселини в мазнините, полуготовите и готови храни в рамките на допустимото, както и Корективните Мерки и Записите, които операторът трябва да води за спазване на Процедурата. 

3.Приложение 1 за съдържанието на мастните киселини в различни видове олио и мазнини.

4.Приложение 2  за използването на някои видове олио и мазнини съдържащи малки количества крансмастни киселини.

N.B. Добавянето на тази нова документация към наличната система за безопасност на храните в обекта представлява промяна в документацията на системата и затова се попълва и Дневник Промяна в документацията, като се описват добавените видове документи, със съответна дата и редакция.

Бързо и на съвсем достъпна цена ние изготвяме и ви предоставяме този набор от документи, съобразени с наименованието на обекта, населеното място в което се намира и името на оператора на хранителния обект. Ако желаете да ви се издаде фактура за пакета не забравяйте да попълните и необходимите данни за фирмата или лицето, на името на което желаете фактурата да се издаде.

За да се сдобиете със своя комплект документи за снижаване и поддържане нивата на трасмастни киселини в храните в рамките на допустимото се свържете с нас или направо го поръчайте по-долу като попълните формата за заявка и натиснете бутона Изпратете:

Цената на комплекта е 50.00 лв, платими в момента на получаване на документацията.

Доставката й е до 48 часа от момента на заявяване на комплекта.

За да изпълним поръчката попълнете всички данни със  знак  *  от формата:

*Вид на обекта по регистрация:
*Населено място и адрес на обекта:
*Име на фирмата оператор на обекта:
*Място на доставка на документацията: (До ваш адрес или офис на Еконт)
*Имена на получателя на пратката:
*Телефон на получателя:
Име на обекта (ако има такова):
E-мейл за връзка:

ПОДСКАЗАНО ОТ ПРАКТИКАТА:

Ако от БАБХ са ви предписали да се снабдите с такава документация, придобиването й решава проблема.  Ако все още не са ви връчили предписание за снабдяване с такава документация, би било разумно и предвидливо да я имате, за да сте готови с новите изисквания и да нямате проблеми с контролните органи!

Нашите куриериПоръчайте днес, получете утре!

HACCP

Внимание акриламид! От 11 Април 2018 г. на цялата територия на ЕС влезе в сила Регламент № 2017/2158 относно снижаване нивото на акриламид в храните. Вижте повече.

ВАЖНИТЕ ВЪПРОСИ

КАКВО НОВО ОТ НАС?

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ВАЖНО!

Изготвяне на системи за безопасност на храните в различни търговски, за обществено хранене или производствени обекти без значение дали са новооткриващи се или работещи.
За целта вижте нашата процедура!

Знаещ човек е този, който знае какво знае и какво не знае
Конфуций

В и М Компания
В и М Компания
Counter