Добре дошли на сейта за безопасност на храните!

НАШАТА ПРОЦЕДУРА ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА

З а да организираме и подредим съвместната си работа предлагаме на вниманието ви следната процедура:

Понеже над 90% от хората, които се свързват с нас поставят направо въпроса: колко ще ми струва да ни изработите система НАССР за безопасност на храните, за тези хора поясняваме:

Такова нещо като цена за изработване на НЯКАКВА система НАССР НЯМА!

Цената за разработване и изработване на всяка една система НАССР е РАЗЛИЧНА, ИНДИВИДУАЛНА и зависи от вида и размерите на обекта, какви видове храни се преработват, приготвят, произвеждат, складират или само продават, какви са използваните технологични процеси и дейности, какви видове оборудване и как се използва и т.н. Ето защо:

1. Като начало е добре да разгледате и да се запознаете със съответната информация на този сайт, за да добиете представа за какво става дума.

2. След това трябва да ни подадете необходимите данни за обекта, като в зависимост от вида му, попълните съответстващия на обекта вид въпросник:

Видовете въпросници и тяхното попълване може да разгледате: ТУК

3. След като попълните и изпратите попълнената форма на въпросника, в най-кратък срок ще ви уведомим по е-мейла или по телефона (в зависимост от това какъв начин за комуникация сте избрали) за:

а) Обектите в и около София - уточняване на взаимно удобен ден и час за посещение и оглед на място на обекта;

б) По-отдалечените от София обекти  - твърде често попълнения въпросник с някои допълващи въпроси се оказват достатъчни, но понякога (особено за някои производствени обекти) за изясняване на положението се налага и посещение на място, условията по които се уговарят допълнително.

Единствения смисъл от попълването на въпросника и посещението на място в обекта е по-доброто изясняване на конкретните условия и нужди както и спецификата в работата на обекта. Изясняването на тези въпроси е от ключово значение, защото без изясняването им не сме в състояние да ви предложим конкретна цена и срокове за изработка!

4. Ако предложените условия ви удовлетворяват, по избран от вас начин ни уведомявате, за да изготвим и да ви представим проекто-договора за разработването и изработването на системата за вашия обект. Предварително можем само да кажем, че стремежът ни е цената да е по силите и размера на оператора а сроковете разумни.

5. Ако нямате забележки или корекции по договора (ако имате ги уговаряме), подписваме го и разменяме по е-мейла (или по друг начин), с което поръчката ни се възлага и изпълнението й може да започне.

6. Заплащането на услугата се извършва съгласно условията на договора, като договореното време за изпълнение започва да тече от деня на предоставяне в наше разпореждане на 50% от договорената сума, докато останалите 50% са платими в деня на предаването на готовата документация.

7. За да пристъпите към конкретни действия:

- Попълнете съответстващия въпросник за вашия обект;

или

- Свържете се с нас;

или

Ако желаете да ни изпратите бързо съобщение или
въпрос можете да го направите от тази форма:

Имена на изпращача:
Населено място:
Телефон за връзка:
E-мейл за връзка:

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Ако сте решили да не си губите времето с ментета а искате да имате истинска, пълна, приложима и работеща система във вашия обект преминете към първото практическо действие!

Нашите куриериПоръчайте днес, получете утре!

HACCP

Внимание акриламид! От 11 Април 2018 г. на цялата територия на ЕС влезе в сила Регламент № 2017/2158 относно снижаване нивото на акриламид в храните. Вижте повече.

ВАЖНИТЕ ВЪПРОСИ

КАКВО НОВО ОТ НАС?

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ВАЖНО!

Изготвяне на системи за безопасност на храните в различни търговски, за обществено хранене или производствени обекти без значение дали са новооткриващи се или работещи.
За целта вижте нашата процедура!

Знаещ човек е този, който знае какво знае и какво не знае
Конфуций

В и М Компания
В и М Компания
Counter