Добре дошли на сайта за безопасност на храните!

С КАКВО И КАК МОЖЕМ ДА ВИ БЪДЕМ ПОЛЕЗНИ?

За да сме ви максимално полезни, тук искаме да изясним какви видове услуги и помощ предлагаме на тези, които решат да ни използват:

Като начало нека подчертаем, че нашата дейност е ориентирана предимно към разработването и изработването на СБХ за всякакви малки е средни хранителни оператори и обекти в цялата страна. Не че с това се изчерпва периметъра на нашата помощ, но това е областта, в която именно малките и средни оператори срещат най-големи трудности. Това са малките и средни магазини, щандове, павилиони, пицарии, ресторанти, бистра, кафе-сладкарници, различни цехове и всякакви други подобни обекти.

Най-общо казано предлагаме два типа услуги: безплатни и платени.

Нашите БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ:

1. Предоставяне на всякаква предварителна информация и консултации, отнасящи се до безопасността на храните;

2. Изясняване по телефона, чрез е-мейл, по Скайп или на място (в София и до 40 км около София) на всякакви ваши нужди, условия, изисквания или въпроси свързани с вашия хранителен обект;

3. Извършване на всякакви промени, допълнения или осъвременявания през първите 12 месеца на разработена и изработена от нас система за безопасност на храните за вашия обект;

4. Предоставяне към всяка разработена и изработена от нас система за безопасност на храните на необходимия обем информация и материали за провеждане на минималното, базово обучение на персонала в обекта;

5. Първоначална верификация и валидиране от сертифициран от IRCA* одитор на разработената и изработена от нас система за безопасност на храните за вашия обект;

Нашите ПЛАТЕНИ УСЛУГИ:**

1. Верификация и валидиране от сертифициран от IRCA* одитор на ваша система за безопасност на храните за вашия обект;

2. Вътрешно одитиране от сертифициран от IRCA* одитор на системата за безопасност на храните във вашия обект, с цел оценка пълнотата и адекватността на системата и евентуалните нужди от промени, допълнения или осъвременявания;

3. Допълване на документацията на вашата система за безопасност на храните с конкретни раздели, Процедури, дневници или други документи, произтичащи от промени в законодателството, пропуски в системата ви за безопасност на храните или конкретни изисквания и предписания на БАБХ;

4. Разработване и изработване на пълна, адекватна, приложима и основана на принципите и методите на НАССР система за безопасност на храните във вашия хранителен обект;

5. Разработване и изработване било на задължителната система НАССР за безопасност на храните, било на доброволната система ISO 22000 за управление безопасността на храните, било на някоя друга от международно признатите системи за безопасност (IFS, BRC GSF или друга);

6. Посещение на място в обекти (на първо място такива с производство) отдалечени на повече от 50 км от София, за целите на разработването и изработването на система за безопасност на храните за тях.

7. Провеждане на всякакъв вид обучение в областта на безопасността на храните;

*IRCA (International Register of Certificated Auditors) е Международния Регистър на Сертифицираните Одитори

** Цена за всяка платена услуга се получава след отправено запитване от ваша страна за съответната услуга!

 

Ако желаете да ни изпратите бързо запитване за услуга
или друг въпрос можете да го направите тук:

Вашите имена:
Населено място:
Телефон за връзка:
E-мейл за връзка:

КАКВО НЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

Това, което не предлагаме е сертифициране на вашата система за безопасност на храните по някои от международно утвърдените стандарти!

Причините за да не предлагаме и такава услуга са специалните условия и изисквания към сертифициращите фирми а повече информация по въпроса може да намерите в самата тема СЕРТИФИКАЦИЯ.

Нашите куриери Поръчайте днес, получете утре!

HACCP

Внимание акриламид! От 11 Април 2018 г. на цялата територия на ЕС влезе в сила Регламент № 2017/2158 относно снижаване нивото на акриламид в храните. Вижте повече.

ВАЖНИТЕ ВЪПРОСИ

КАКВО НОВО ОТ НАС?

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ВАЖНО!

Изготвяне на системи за безопасност на храните в различни търговски, за обществено хранене или производствени обекти без значение дали са новооткриващи се или работещи.
За целта вижте нашата процедура!

Знаещ човек е този, който знае какво знае и какво не знае
Конфуций

В и М Компания
В и М Компания
Counter