Добре дошли на сайта за безопасност на храните!

ПРОГРАМА ЗА ЛАБОРАТОРЕН МОНИТОРИНГ НА СБХ

С ъгласно 6-тият принцип на НАССР, всяка Система за Безопасност на Храните (СБХ) трябва да бъде подложена на проверка, за да се установи и потвърди, че системата е адекватна и се прилага съгласно записаното в нея. За целта се използват различни подходи и методи, които удостоверят прилагането и ефикасността на системата.

Основен инструмент за проверка прилагането и ефективността на една СБХ е лабораторния мониторинг (проследяване) на безопасността на приготвяната (произвеждана) храна и на хигиената на работната среда в хранителния обект. За целта, всеки хранителен обект приготвящ или произвеждащ храна трябва да има разработена и Програма за Лабораторен Мониторинг на своята СБХ.

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМА ТАКАВА ПРОГРАМА?

Лабораторният микробиологичен и микологичен мониторинг не е самоцел а основно средство за получаване на обективни и реални доказателства, че прилаганата в обекта Система за Безопасност на Храните е ефективна и надеждно контролира идентифицираните опасности.

Как може да се разбере, дали дадена приготвена или произведена в нашия обект храна е безопасна за консумация от потребителя? Честната дума и доброто желание на приготвилият (произвелият) храната или чакането потребителят да изяде храната за да видим дали няма да му стане нещо със сигурност не са най-добрите начини за да се уверим, че храната, която сме му приготвили и продали е безопасна за здравето му. Единственият разумен, достоверен и логичен начин да проверим това е като подложим тази храна на съответно лабораторно изпитание.

Начините, честотата, обхвата и анализа на резултатите от едно такова изпитание обаче не са проста работа и затова е необходимо хранителният обект да има разработена своя програма за лабораторен мониторинг, т.е. надлежно и подробно описание кой, кога, какво и как трябва да направи за извършването на такиво изпитание, да знае как да анализира резлутатите от него и да знае какво трябва да преприеме за да се премахне евентуален проблем. За целта сме разработили две такива програми: една за обектите за обществено хранене и една за производствените обекти, които адаптираме съобразно вида и дейността на обекта и видовете приготвяни (произвеждани) храни, така че да отговорят напълно както на изискванията, така и на нуждите на обекта. Ако желаете, още сега може да поръчате своята Програма за лабораторен мониторинг  ОТ ТУК

КАКВО ВКЛЮЧВА ПРОГРАМАТА?

Програмата за лабораторен мониторинг е разработена и обхваната в една Стандартна Оперативна Процедура (СОП), разглеждаща, описваща и обясняваща:

- Какво е валидиране, мониторинг и верфикиация на една контролна мярка или на една СБХ, защо и кога се използват;

- Общите принципи и подходи на лабораторния мониторинг;

- Кои са микробиологичните и микологични критерии;

- Микробиологичен мониторинг на храната;

- Микробиологичен мониторинг на работната среда;

- Оценка и анализ на резултатите;

- Предприемане на Корективни Действия;

- Записи.

N.B. Добавянето на тази нова документация към наличната система за безопасност на храните в обекта представлява промяна в документацията на системата и затова се попълва и Дневник Промяна в документацията, като се описват добавените видове документи, със съответна дата и редакция.

Бързо и на достъпна цена ние адаптираме и ви предоставяме тази Програма, съобразена с наименованието на обекта, населеното място в което се намира и името на оператора на хранителния обект. Когато се налага да доизясним накои данни относно обекта и храните, с които работи, ще се свържем своевременно с вас. Ако желаете да ви се издаде фактура за пакета не забравяйте да попълните и необходимите данни за фирмата или лицето, на името на което желаете фактурата да се издаде.За да се сдобиете със своята Програма за лабораторен мониторинг на СБХ се свържете с нас или направо я поръчайте по-долу като попълните формата за заявка и натиснете бутона Изпратете:

Цената на Програмата е 50.00 лв, платими в момента на получаване на документацията.

Доставката й е до 48 часа от момента на заявяване на комплекта.

За да изпълним поръчката попълнете всички данни със  знак  *  от формата:

*Вид на обекта по регистрация:
*Населено място и адрес на обекта:
*Име на фирмата оператор на обекта:
*Място на доставка на програмата: (До ваш адрес или офис на Еконт)
*Имена на получателя на пратката:
*Телефон на получателя:
Име на обекта (ако има такова):
E-мейл за връзка:

ПОДСКАЗАНО ОТ ПРАКТИКАТА:

Не чакайте БАБХ да ви предпишат да разработите и включите и тази Програма във вашата СБХ. Наличието й е заложено като изискване както в нормативните документи, така и в подхода НАССР! 

Нашите куриериПоръчайте днес, получете утре!

HACCP

Внимание акриламид! От 11 Април 2018 г. на цялата територия на ЕС влезе в сила Регламент № 2017/2158 относно снижаване нивото на акриламид в храните. Вижте повече.

ВАЖНИТЕ ВЪПРОСИ

КАКВО НОВО ОТ НАС?

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ВАЖНО!

Изготвяне на системи за безопасност на храните в различни търговски, за обществено хранене или производствени обекти без значение дали са новооткриващи се или работещи.
За целта вижте нашата процедура!

Знаещ човек е този, който знае какво знае и какво не знае
Конфуций

В и М Компания
В и М Компания
Counter