За да можем да можем да оценим какво представлява обектът и съответно да ви предложим примерна цена и срокове за изпълнение, моля попълнете и изпратете следната форма:

N.B.

1. Задължително е да попълните данните в червен цвят.

2. Освен задължителните, желателно е да попълните и всички останали полета (или колкото се може повече от тях), за да може да добием колкото се може по-пълна представа за обекта.

ДАННИ ЗА ОПЕРАТОРА НА ХРАНИТЕЛНИЯ ОБЕКТ:
Име и вид на фирмата оператор на обекта :
Адрес на седалището на фирмата оператор (по регистрация) :
Адрес на управление на фирмата оператор :
Населено място/ Област :
ЕИК (БУЛСТАТ) на фирмата оператор :
Материално Отговорно Лице (МОЛ) на фирмата оператор :
Лице за контакт във фирмата по въпросите на безопасността на храните :
Телефон(и) за връзка :
Е-мейл :
ДАННИ ЗА САМИЯТ ОБЕКТ:
Вид  и име (ако има) по регистрация на обекта (супермаркет, магазин, навилион, щанд и т.н.) :
Адрес на обекта (населено място, ул. и №) :
Област :
Какви видове и брой помещения спадат към обекта (Примерно: 1. Търговско помещение, 2. Щанд продажби месо, 3. Щанд продажби млечни продукти, 4. Складови помещения (2 бр.), 5. Помощно помещение, 6. Тоалетна и т.н.) :
Какви видове и брой оборудване използва обектът (Примерно: 1. Хладилници за храна (3 бр.), 2. Хладилни витрини за напитки (3 бр.), 3. Фризери на хладилник (3 бр.), 4. Везни (2 бр.) и т.н.) :
В обекта се съхраняват/продават : Само напитки
Само храни
И храни и напитки
С какви мивки разполага обектът? : За ръце
За храни
Общи (и за ръце и за храни и за оборудване)
В обекта продават ли се храни съхранявани на стайна температура? : Да Не
Ако "Да", кои са тези храни? :
В обекта продават ли се храни доставени и съхранявани на хладно (в хладилник)? : Да Не
Ако "Да", кои са тези храни? :
В обекта продават ли се храни доставени и съхранявани замразени (във фризер)? : Да Не
Ако "Да", кои са тези храни? :
В обекта продават ли се Потенциално Опасни Храни (ПОХ) като: месо и месни произведения (колбаси), риба и морски продукти, яйца и яйчени продукти, мляко и млечни произведения? : Да Не
Ако "Да", изброите кои от видовете ПОХ се съхраняват и продават в обекта  :
В обекта се съхраняват и продават само храни опаковани в самостоятелни, херметични опаковки : Да Не
Ако "Не", изброите видовете храни, които се продават в насипно състояние (Примерно: зеленчуци) или на части (Примерно: пити кашкавал, буци сирене, колбаси и т.н.)  :
В обекта освен съхранение и продажба извършва ли се и някакво приготвяне (обработка) на някакъв вид храни (Например: мелене на месо за кайма, печене на пиле на грил и т.н.) : Да Не
Ако "Да", изброите какво и как се приготвя (обработва) :
Работното време на обекта  е : 24 ч. без почивен ден Нормално работно време с почивни дни
ДАННИ ОТНОСНО ТЕХНОЛОГИЯТА И НАЧИНИТЕ НА РАБОТА В ОБЕКТА:
Обектът разполага ли с отделен вход за стоките и отделен вход за клиентите? : Да Не
Закупените продукти се заплащат на щанда откъдето са купени или на отделна каса? : На щанда На отделна каса
За зареждане с хранителни продукти обектът използва собствен транспорт или този на доставчиците? : Собствен транспорт На доставчиците  И двата вида
Ако използвате собствен транспорт той хладилен ли е или обикновен? : Хладилен Обикновен 
В зависимост от работното време (непрекъснато или с почивни дни), кога се хигиенизират (почистват) търговското помещение, щандовете, рафтовете, оборудването и т.н. :
Хигиенизирането на обекта се извършва от : Търговския персонал От други хора занимаващи се само с хигиената
Място за вашите коментари и въпроси извън досега попълненото :