Добре дошли на сайта за безопасност на храните!

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ МАЗНИНИ

В последно време БАБХ проверява и изисква различни хранителни обекти (на първо място заведенията за обществено хранене) работещи с различни мазнини (олио, зехтин, мас, маргарин и др.) да притежават и необходимата документация за използването, управлението и оползотворяването на отработените хранителни мазнини.

Тази документация трябва да е част от системата за управление безопасността на храните на хранителните оператори, които използват и боравят с мазнини за готвене във фритюрниците си за пържене на картофи, риба, пилешки и други суб-продукти, панирани ястия и т.н.

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМА ТАКАВА ДОКУМЕНТАЦИЯ?

Въпросът е логичен, след като тази тема по принцип не попада сред задължителните части от системата за управление безопасността на храните. Като местен регулаторен орган обаче, БАБХ е в правото си да има специфични и конкретни изисквания (какъвто е случаят), защото начинът на използване и управление на отпадъчните мазнини от пърженето като цяло се оказва важен елемент както от безопасността на храните, така и от опазването на околната среда. За да се разбере правилно проблема, трябва да се познава поведението на мазнините в процеса на дълбоко пържене, както се нарича научно пърженето на храна във фритюрник.

Мазнините са сложни съединения, които в процеса на нагряване и пържене претърпяват сериозни химически и физически промени. В хода на този процес се образуват редица съединения, някои от които са вредни а други (акриламид) направо токсични за човека. Ето защо е необходимо операторите да са наясно с тази проблематика и адекватно да предприемат мерки за отстраняване и предотвратяване на тази опасност, детайлно разработени в Програма за снижаване нивото на акриламид в храните. За целта те трябва да се снабдят с необходимата документация, която да описва и да пояснява кой, какво, кога, защо и как да прави, така че тази опасност да бъде премахната или сведена до приемливи нива.

Съобразявайки се с тази нова нужда, ние предлагаме специално за заведенията за обществено хранене възможността да се сдобият с необходимия комплект документи, необходими за посрещането на това изискване. Ако желаете, още сега може да поръчате своя комплект документи ОТ ТУК

КАКВО ВКЛЮЧВА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА МАЗНИНИТЕ ЗА ГОТВЕНЕ?

Пакетът от документи обхващащи използването, управлението и оползотворяването на мазнините за готвене включва:

1. Указания относно използването и прилагането на документацията свързана с управление на мазнините за готвене;

2. Стандартна Оперативна Процедура Използване и управление на мазнините за готвене. В Процедурата се описва защо, къде, кога, кой и как трябва да прави (и/или да не прави) за да се гарантира ефективното и безопасно използване на мазнината за пържене, съобразно изискванията и нормите на Codex Alimentarius, системата НАССР и българското законодателство за опазване на природата. Част от Процедурата са и предвидените Корективни Мерки в случай на допуснато несъответствие, провеждания управленски контрол и съпътстващите прилагането на Процедурата записи;

3. Контролен Лист Пържене. Използва се за всеки един от използваните в обекта фритюрници. В този чек лист се отбелязва състоянието и качеството на дадената мазнина, както и съответно предприетите действия в тази връзка. Към оригиналния Контролен Лист за улеснение и пояснение е приложен и пример на това как се попълва и води този лист;

4. Дневник Отработена мазнина. В дневника се отбелязва движението на използваната в обекта мазнина, като по този начин се онагледява и удостоверява нейното влагане, използване и по-нататъшна съдба на отработената мазнина - онази мазнина, която поради достатъчно продължително използване е загубила качествата си за безопасно пържене и се налага да бъде отстранена. Тъй като е недопустимо отработената мазнина за бъде изхвърляна в канализацията или в природата (защото това замърсява околната среда), в дневника се описва къде тази отработена мазнина се предава за по-нататъшна преработка;

5. Референтна таблица Масла с точките на димене, искрене и запалване на някои основни, използвани в практиката масла.

N.B. Добавянето на тази нова документация към наличната система за безопасност на храните в обекта представлява промяна в документацията на системата и затова се попълва и Дневник Промяна в документацията, като се описват добавените видове документи, със съответна дата и редакция.

Бързо и на съвсем достъпна цена ние изготвяме и ви предоставяме този набор от документи, съобразени с наименованието на обекта, населеното място в което се намира и името на оператора на хранителния обект. Ако желаете да ви се издаде фактура за пакета не забравяйте да попълните и необходимите данни за фирмата или лицето, на името на което желаете фактурата да се издаде.

За да се сдобиете със своя комплект документи за използване и управление на мазнините се свържете с нас или направо го поръчайте по-долу като попълните формата за заявка и натиснете бутона Изпратете:

Цената на комплекта е 50.00 лв, платими в момента на получаване на документацията.

Доставката й е до 48 часа от момента на заявяване на комплекта.

За да изпълним поръчката попълнете всички данни със  знак  *  от формата:

*Вид на обекта по регистрация:
*Населено място и адрес на обекта:
*Име на фирмата оператор на обекта:
*Място на доставка на документацията: (До ваш адрес или офис на Еконт)
*Имена на получателя на пратката:
*Телефон на получателя:
Име на обекта (ако има такова):
E-мейл за връзка:

ПОДСКАЗАНО ОТ ПРАКТИКАТА:

Ако от БАБХ са ви предписали да се снабдите с такава документация, придобиването й решава нещата. Тъй като обаче почти винаги пърженето е Критична Точка на Контрол (КТК) в НАССР плана, то не забравяйте да го актуализирате съобразно изискванията и да заложите правилните Критични Стойности (КС) на пържене!

Нашите куриериПоръчайте днес, получете утре!

HACCP

Внимание акриламид! От 11 Април 2018 г. на цялата територия на ЕС влезе в сила Регламент № 2017/2158 относно снижаване нивото на акриламид в храните. Вижте повече.

ВАЖНИТЕ ВЪПРОСИ

КАКВО НОВО ОТ НАС?

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ВАЖНО!

Изготвяне на системи за безопасност на храните в различни търговски, за обществено хранене или производствени обекти без значение дали са новооткриващи се или работещи.
За целта вижте нашата процедура!

Знаещ човек е този, който знае какво знае и какво не знае
Конфуций

В и М Компания
В и М Компания
Counter