Добре дошли на сейта за безопасност на храните!

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИТЕ ВЪПРОСИ

З а да ви спестим ненужната размяна на информация и играта на въпроси и отговори, подбрахме въпросите, които най-често са ни задавани от различни оператори по въпроситен на безопасността на храните. Ето по-интересните от тях:

ВЪПРОС: Каква е цената за изготвяне на НАССР СИСТЕМА за хранителен обект?

ОТГОВОР: Обща цена за хранителен обект няма и не може да има, защото всяка система за безопасност на храните се разработва индивидуално, за конкретен обект и условия. Система за безопасност на храните за даден обект не се прави наизуст, на конвейр или по общия ред. Ето защо, без да знаем какъв е вида и големината на обекта, с какви храни работи, какво приготвя или продава, какви са условията на работа, какви са технологичните процеси и т.н. просто някаква обща цена за изработване на НАССР система за обекта не може да се каже, защото нито дейността, нито условията в един склад за търговия на едро имат нещо общо с дейността или условията в един ресторант например.

ВЪПРОС: Като ни изготвите системата издавате ли сертификат на обекта, на каква цена се прави всичкото това и от какво зависи ценообразуването на тази дейност?

ОТГОВОР: Разработването и въвеждането в един обект на система за безопасност на храните каквато е НАССР е едно, а сертифицирането по НАССР, ISO или някой друг международен стандарт на обекта друго. Сертифицирането на един обект е процес на подробно обследване от независими, външни одитори по безопасност на храните от сертифицираща фирма на обекта и прилаганата в него система за безопасност на храната. Ако одиторите установят, че обектът и дейността му отговаря на изискванията на съответния стандарт за безопасност на храните, сертифициращата фирма издава сертификат (удостоверение), че обектът на фирмата е одитиран (обследван), и отговаря на съответния стандарт за безопасност на храните (примерно НАССР или ISO 22000). Този сертификат е валиден 3 години и след изтичането на валидността му, за да се поднови се прави ново одитиране и ако резултатите са добри се издава нов сертификат за следващите 3 години. За да стане всичко това разбира се обектът трябва първо да има въведена и прилагана система за безопасност на храните и едва след това да иска сертифициране. Ние само разработваме и изработваме системата за безопасност на храните основана на принципите и методите на НАССР на обекта, но не сертифицираме, защото това се извършва от специализирани за целта, сертифициращи фирми. Цената за сертифицирането зависи от сертифициращата фирма, но е от порядъка на няколко хиляди лева на одит и сертификация (4-6000 лв). По въпроса за цената на изработване на системата вижте отговора на първия въпрос.

ВЪПРОС: Заведението е ресторант с 20 места и се намира в Русе. Колко ще струва да ми направите ХАСЕП система?

ОТГОВОР: Това, че ресторантът има 20 места е последното нещо което трябва да знаем за изработването на програма за безопасност на храните в обекта. За отговор на въпроса вижте първия въпрос.

ВЪПРОС: Какво представлява тази система Насър и от къде мога да се сдобия с нея?

ОТГОВОР: Системата за безопасност на храните основана на принципите и методите на НАССР представлява подреден и организиран набор от документи, описващи най-общо казано защо, какво, как, кога и кой трябва да прави (или да не прави), така че да се гарантира в максимална степен, че приготвяната, произвеждана или продавана от хранителния обект храна няма да застраши здравето на потрлебителя.

Този научно-обоснован подход обхваща предпазването на храните от микробно, химическо или физическо замърсяване, на всеки един етап от добиването, преработката, производството, транспорта, приготвянето, съхранението и реализацията им от полето или фермата до трапезата...

Това, което малко хора казват е, че всъщност безопасността на храните е цяла наука и за да навлезе в нея, човек трябва да изучи твърде различни аспекти на тази наука. Затова е илюзия, че един хранителен обект (особено по-малък) би могъл да се справи сам със задачата. Ето защо е необходимо да се използват консултанти по безопасността на храните, като нас.

ВЪПРОС: Имам магазин за безалкохолни напитки, трябва ли да имам и ХАСЕП система?

ОТГОВОР: Да, абсолютно всеки обект боравещ с храни и/или напитки трябва да има такава система. Обикновено винаги се говори за храни, но всъщност това понятие е общо и включва както всички храни, така и всички напитки. Системата на такъв обект обаче се ограничава до разработването и прилагането на основана на принципите и методите на НАССР програма за Добри Хигиенни и Търговски Практики (ДХТП), без да се разработва ХАСЕП програма. Това е така, защото Програма ХАСЕП се разработва и прилага, само когато в обекта дадена храна (или напитки) се преработва, приготвя или произвежда. Когато храна (напитки) пристигат в обекта опаковани (т.е. готови) и в обекта само се съхранява и продава (без никаква приработка), Програма НАССР не се разработва и прилага.

ВЪПРОС: Каква е цената за разработване на системи за управление на НАССР за ресторант с капацитет от 20 места и семеен хотел с 11 стаи?

ОТГОВОР: Системата НАССР касае само безопасността на храните и има отношение към видовете хранителни продукти използвани, приготвяни или произвеждани в даден хранителен обект. Хотелската част на такива обекти не е в обхвата и не е предмет на безопасността на храните, но ресторантите, кафенетата и баровете към хотелите СА!

ВЪПРОС: Имам ресторант на морето с 40 постоянни и 40 сезонни места. Каква част от процедурите в съответствие с НАССР трябва да бъдат въведени?

ОТГОВОР: Дали ресторантът има 40 или 1000 места няма никакво значение. Това, което е важно е с каква храна, колко вида и при какви условия се работи. При всички положения обаче обектът трябва да има програма за ДХПП, Програма ХАСЕП и Програма за Валидиране и Мониторинг, т.е. както често някои го наричат не съвсем коректно пълен НАССР.

ВЪПРОС: Как става подписването на договора за изработка и работата след това. Вие ли ни посещавате или ние трябва да дойдем при вас?

ОТГОВОР: Обикновено договорът се подписва и разменя по електронната поща, по пощата или по куриер или на уговорено място в зависимост от случая.

За да разработим и изработим системата трябва да ни предоставите цялата необходима информация и данни, която ние конкретно ще ви поискаме (ако вече не е предоставена при попълването на въпросника или при посещението на място).

Разбира се, че ние ви посещаваме, за да се види на място обстановката и условията в обекта, да ни покажете какво, къде и как се прави и т.н. Вашето идване до офиса ни няма никаква полза или смисъл, защото в него няма какво специално да гледаме или да вършим (освен просто да видите къде се намираме, което може да стане и на картата на София).

ВЪПРОС: Колко време ще ви е необходимо за разработването и изработването на система за управление на безопасността на храните за ресторант от 20 места? На мен БАБХ ми дадоха срок 10 дни да им я представя

ОТГОВОР: В зависимост от вида на обекта и работата, която трябва да извършим, обикновено за около 7 - 10 дни. По-кратки срокове не е желателно да се гонят, предвид опасността да се допуснат грешки, пропуски или недоглеждания, което вреди на всички ни.

ВЪПРОС: Какво точно представлява тази система, която ще изработите и ще ни предоставите?

ОТГОВОР: Това, което ние изготвяме с ваша помощ и ви предоставяме са една или две папки с документация (в зависимост от вида на обекта), включващи задължително програма за Добри Хигиенни и Производствени Практики (ДХПП) или Добри Хигиенни и Търговски (или Складови) Практики (в зависимост от вида на обекта) и евентуално Програма НАССР (където е необходима и приложима) и Програма за Валидиране и Мониторинг (за обектите преработващи, приготвящи или произвеждащи храни). От така изготвената и предоставена документация освен самите програми, вие ще можете да направите три важни неща:

1. Да разберете какво е подхода НАССР и сами да навлезете в прилагането му във вашия обект.

2. Веднъж видели и разбрали какво е НАССР и как функционира, ще сте в състояние сами да проверявате, променяте и актуализирате елементите й, така че с времето да стане ВАШ работещ инструмент.

3. Веднъж постигнали горното, ще сте в състояние да предприемате адекватни мерки и действия, така че НАССР подхода да ви стане стил и метод на работа. Когато направите и това, значи ще сте готови дори за сертифициране! По принцип сертифицирането на хранителните обекти е доброволно а не е задължително, но то си носи съответните ползи, които ако желаете да разберете какви са може да потърсите и да намерите в Интернет достатъчно информация по въпроса.

ВЪПРОС: Имаме няколко хранителни обекта, на които трябва да се разработят НАССР системи. Каква отстъпка ще ни направите за количество?

ОТГОВОР: Дейността по разработването и изработването на една система за безопасност на храните не е такава работа, в която колкото повече, толкова по-евтино. Това не е нещо, което стандартно се изработва веднъж и след това може да се мултиплицира в по-голямо количество, така че общата цена да е по-ниска от цената за единичния продукт. Това е постижимо само в един единствен случай: когато имаме работа с голям брой обекти, които обаче имат еднакво архитектурно и техническо изпълнение, еднакъв вид дейност и продуктова гама и т.н., т.е. когато става дума за обекти от рода на веригите Макдоналдс или бензиностанциите и други подобни, еднотипни обекти. Дочуваме, че имало колеги, които правели такива отстъпки. Ако това е вярно, значи тези хора не са истински консултанти по безопасността на храните а нещо друго (не искаме да квалифицираме), просто защото от това, че ще разработиш и изработиш не една а 4 различни програми не следва по никакъв начин, че работата, вниманието, времето или материалите за 4 обекта ще са по-малко отколкото за 1 обект, та да може да се направи отстъпка. Разбира се, като израз на добра воля винаги е възможно да се направи усилие да се спести (където и когато е възможно) някой и друг лев на клиента, но за някакви сериозни отстъпки трудно и рядко може да се говори.

ВЪПРОС: Възможно ли е ние сами да си разработим такава система?

ОТГОВОР: Дали можете да изготвите системата сами едва ли бихме могли ние да преценим от разстояние, защото всичко опира до това доколко сте запознати с материята. Това, което някои хора се опитват да правят е да преписват от някакви външни източници или други системи разни неща, но първо това от което преписват самото то не става за целта и второ, то и за да препишеш трябва да знаеш кое може и трябва да препишеш, така, че да отговаря на конкретните условия в твоя обект, защото системата не може да се прави ей така по принцип.

Ако не сте се обучавали по безопасност на храните или НАССР и ако нямате необходимите познания по въпроса, не виждаме как бихте сте справили сами, защото това си е една цяла, обемна наука. Друг е въпросът, че по принцип всеки би трябвало сам да си разработва и изработва системата, но това е постижимо само от големите хранителни оператори, които си имат специално обучени и назначени хора, да отговарят и се занимават с безопасността на храните в техните поделения. За средните и малки оператори, това е много-трудно и обикновено невъзможно.

По принцип, смисълът на нашата дейност е да помагаме именно на средните и малки оператори да изработват тези системи, защото за тях наистина е трудно за два или три дни да навлязат и да заплуват сами в една толкова специализирана материя.

За съжаление сигурно над 80% от обектите, които досега сме видели, освен Програма ХАСЕП, на практика нямат и Програма за Добри Хигиенни и Производствени или Търговски Практики (ДХПП или ДХТП), защото документацията, с която те разполагат в момента фактически не е нищо друго освен преписана Наредба №5 на МЗ. Да се разработва и прави Програма НАССР без наличието на адекватно разработена, изработена и прилагана Програма за ДХПП е напълно невъзможно и безсмислено. Често сме попадали на обекти, които нямали НАССР Програма, а когато тръгнем да се запознаваме със случая се оказва, че те и читава Програма за ДХПП нямат, така че накрая трябва да се направи цялата система (ДХПП + НАССР). За първите обекти правехме компромиса да им направим и ДХПП на цената само на НАССР програмата но предвид обема на работата това повече не е възможно. Ето защо, за да сме сигурни, че цялата система за безопасност на храните в даден обект ще бъде пълна и адекватна, ние разработваме и изработваме цялостна система, включваща както програмата за ДХПП, така и самата НАССР програма.

ВЪПРОС: ХАСЕП задължителен ли е за моя малък обект - кафе-бар с малко предлагана храна: салати и сандвичи?

ОТГОВОР: Дали обектът е малък или голям и дали предлаганата храна е малко или много няма значение. Важното е, че щом се борави с храна, трябва да се направи необходимото за да се осигури нейната безопасност. Затова и за най-малките обекти е задължително наличието и въвеждането в работата им на системата НАССР.

ВЪПРОС: За да регистрират в ХЕИ нашият ресторант искат да имаме НАССР сертификат. Може ли да ме уведомите за условията по придобиване на такъв сертификат?

ОТГОВОР: Държавният орган отговарящ за регистрацията на хранителните обекти отдавна не е ХЕИ (а след него и РИОКОЗ) а Българската Агенция по безопасност на Храните (БАБХ). БАБХ не изисква сертификат за регистрацията на обекта а изисква най-малко наличието на система за безопасност на храните, основана на принципите и методите на НАССР. Или вие бъркате нещо с наименованията или от БАБХ не са ви обяснили ясно за какво става дума. Така или иначе обаче, това което задължителното трябва да имате е написана и съдържаща необходимите раздели, части и елементи система ХАССП за безопасност на храните за обекта.

 

Ако имате въпрос, на който не срещнахте отговор в рубриката най-често задавани въпроси
можете да го зададете чрез тази форма:

Имена на изпращача:
Населено място:
Телефон за връзка:
E-мейл за връзка:

ПОЖЕЛАНИЕ ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

От малък българинът е учен, че да се задават въпроси е признак на тъпота и затова няма какво да пита и да му се отговаря. Разбира се, че не може да има нищо по-невярно и порочно от това! Мъдрият български народ е казал че с питане и до Цариград се стига!

Затова питайте! Питайте за всичко, което бихте искали да знаете за безопасността на храните! Никой не се е родил научен и е в правото си щом е хранителен оператор да знае всичко, от което има нужда за да си върши добре работата. Затова вместо заключение по темата отправяме пожелание да се интересувате и да ни питате. Да ни питате за всичко, което бихте искали да знаете. Дори и да не знаем винаги отговора или да не можем да ви отговорим, най-малкото ще ви насочим къде бихте могли да потърсите необходимата ви информация, което си е винаги нещо!

Нашите куриериПоръчайте днес, получете утре!

HACCP

Внимание акриламид! От 11 Април 2018 г. на цялата територия на ЕС влезе в сила Регламент № 2017/2158 относно снижаване нивото на акриламид в храните. Вижте повече.

ВАЖНИТЕ ВЪПРОСИ

КАКВО НОВО ОТ НАС?

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ВАЖНО!

Изготвяне на системи за безопасност на храните в различни търговски, за обществено хранене или производствени обекти без значение дали са новооткриващи се или работещи.
За целта вижте нашата процедура!

Знаещ човек е този, който знае какво знае и какво не знае
Конфуций

В и М Компания
В и М Компания
Counter