Добре дошли на сайта за безопасност на храните!

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ АЛЕРГЕНИ

О т 13 Декември 2014 г. на територията на целия Европейски Съюз (включително България, разбира се) влезе в сила Регламент № 1169 от 25 Октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите. Преди всичко е важно да се отбележи, че в ЕС Регламент означава всъщност Закон, който при това няма нужда да бъде транспониран (пренесен) в местното законодателство на всяка страна членка поотделно, защото се прилага направо във вида, в който е приет от Европейския Парламент и Съвета.

Какво следва от влизането в сила на Регламента за българските оператори на храни?

КОЕ Е НОВОТО?

Регламентът предоставя основа за осигуряване на високо равнище на защита на потребителите във връзка с информацията за храните, като се вземат предвид различията във възприятията на потребителите и техните потребности от информация, и като същевременно се гарантира безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар;

Регламентът установява общите принципи, изисквания и отговорности, уреждащи информацията за храните, и по-специално етикетирането на храните. Той определя средствата за гарантиране на правото на потребителите на информация и процедурите за предоставяне на информация за храните, като се отчита необходимостта от предоставяне на достатъчна гъвкавост с оглед на бъдещото развитие и новите изисквания относно информацията;

Регламентът се прилага спрямо стопанските субекти в хранителната промишленост на всички етапи от хранителната верига, когато техните дейности се отнасят до предоставянето на потребителите на информация за храните. Той се прилага за всички храни, предназначени за крайния потребител, включително за храни, доставяни от заведения за обществено хранене, и храни, предназначени за снабдяване на заведения за обществено хранене.

Както е видно, обхватът на Регламента е доста обширен, но това, което нас ни интересува са задължителните текстове и изисквания отнасящи се специално до алергените в храните. Това е на първо място Приложение ІІ на Регламента, относно 14 храни, вещества или продукти от тях най-често причиняващи алергии или непоносимост.

Съдържанието и целият текст на Регламента може да видите ТУК

КОИ СА ТЕЗИ 14 ВЕЩЕСТВА ИЛИ ПРОДУКТИ?

1. Зърнени култури, съдържащи глутен (пшеница и нейните разновидности шпелта, камут или техните хибриди, ръж, ечемик, овес), както и продукти от тях;

2. Различни видове ядки (бадеми, лешници, орехи, кашу, пеканови ядки, бразилски орехи, шамфъстък, орех макадамия или орех Куинсленд) и продукти от тях;

3. Фъстъци и продукти от тях;

4. Яйца и продукти от тях;

5. Мляко е млечни продукти (включително лактоза);

6. Риба и рибни продукти;

7. Ракообразни и продукти от тях (скариди, раци, крабове и т.н.);

8. Мекотели и продукти от тях (миди, стриди, октоподи, охлюви и т.н.)

9. Соя и соеви продукти;

10. Сусам и продукти от него;

11. Целина и продукти от нея;

12. Синап и продукти от него;

13. Лупина и продукти от нея;

14. Серен двуокис или сулфити с концентрация над 10 мг/кг или 10 мг/л изразени под формата на общ SO2.

ЗАЩО НИ ТРЯБВА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА АЛЕРГЕНИ В ХРАНИТЕ?

Някои хора са свръхчувствителни (алергични) към някои храни (или техните съставки), докато повечето хора нямат такъв проблем. Растящият във всички страни брой на хора с хранителни алергии наложи предприемането на конкретни действия за предпазването им от възможни алергични реакции, като тези хора биват надлежно уведомявани, че дадена храна съдържа съставка, към която те са алергични. Поради тази причина беше приет Регламент 1169, за да осигури законово предоставянето на необходимата информация на алергичните потребители за възможните алергени в храната им и за да наложи предприемането от страна на хранителните оператори на необходимите действия за осигуряване наличието и предоставянето на такава информация.

Хранителната алергия при хора страдащи от нея представлява бърза и бурна реакция на имунната им система при попадане в организма им на причинител (наричан „алерген”) на такава реакция. Всеки работещ в хранителен обект трябва да може да прави разлика между „хранителна алергия” и „хранителна непоносимост” и да знае, че при хранителната непоносимост организмът има затруднения при преработването на някои видове храни (мляко, алкохол и т.н.) но тя не е опасна за живота на потребителя, докато при хранителната алергия организмът реагира бързо и бурно чрез имунната си система и твърде често, тази реакция наречена „анафилактичен шок” е животозастрашаваща защото се развива буквално за секунди! Най-опасния симптом на анафилактичния шок е задушаването, което ако не бъде предотвратено или овладяно довежда до смърт за около минута-две!

Предвид сериозността на последствията за алергичните потребители, са предвидени и тежки финансови и административни санкции за операторите, които не прилагат или прилагат непълно или неправилно изискванията на Регламента!

Оператор на Хранителен Обект (ОХО) може да се счете за безотговорен или виновен ако не може да докаже, че е предприел необходимите стъпки и е взел всички необходими мерки по отношение на работата с алергени и по отношение на информацията за тях. Наличието и прилагането на набелязаните мерки трябва да са записани в документацията от системата за безопасност на храните в обекта!

Съобразявайки се с тази нова нужда, ние предлагаме за всички хранителни оператори (работещи под една или друга форма с алергени в храните), възможността да се сдобият с необходимия комплект документи, необходими за посрещането на това изискване.

КАКВО ВКЛЮЧВА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА АЛЕРГЕНИТЕ?

Пакетът от документи обхващащи използването, управлението и информацията относно алергените в храните включва:

1. Стандартна Оперативна Процедура Използване и управление на алергените и информацията за тях;

2. Наръчник за анализ и управление на алергените в храните

3. Приложение І към наръчника - за най- разпространените ястия, храни, съставки и напитки съдържащи алергени;

4. Приложение ІІ към наръчника - аналитична таблица за ястия, храни, съставки, напитки и алергени в тях;

N.B. Добавянето на тази нова документация към наличната система за безопасност на храните в обекта представлява промяна в документацията на системата и затова се попълва и Дневник Промяна в документацията, като се описват добавените видове документи, със съответна дата и редакция.

За да се сдобиете със своя комплект документи за използване и управление на алергените и информацията за тях се свържете с нас или направо го поръчайте по-долу като попълните формата за заявка и натиснете бутона Изпратете:

Цената на комплекта е 50.00 лв, платими в момента на получаване на документацията.

Доставката й е до 48 часа от момента на заявяване на комплекта.

За да изпълним поръчката попълнете всички данни със  знак  *  от формата:

*Вид на обекта по регистрация:
*Населено място и адрес на обекта:
*Име на фирмата оператор на обекта:
*Място на доставка на документацията: (До ваш адрес или офис на Еконт)
*Имена на получателя на пратката:
*Телефон на получателя:
Име на обекта (ако има такова):
E-мейл за връзка:

ПОДСКАЗАНО ОТ ПРАКТИКАТА:

Ако от БАБХ вече са ви предписали да се снабдите с такава документация, придобиването й решава проблема. Ако обаче по някаква причина не сте го сторили все още, не чакайте да ви укажат или да ви санкционират! Законът предвижда за неспазване или нарушаване на изискванията за информиране на потребителите за алергени в храните глоба в размер до 5 000 (пет хиляди) лева на продукт, като в зависимост от случая съдът може да наложи и друга, по-тежка санкция! Затова добре си направете сметката заслужава ли си заради 50 лв да ви санкционират с най-малко 5000 лв?

Нашите куриериПоръчайте днес, получете утре!

HACCP

Внимание акриламид! От 11 Април 2018 г. на цялата територия на ЕС влезе в сила Регламент № 2017/2158 относно снижаване нивото на акриламид в храните. Вижте повече.

ВАЖНИТЕ ВЪПРОСИ

КАКВО НОВО ОТ НАС?

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ВАЖНО!

Изготвяне на системи за безопасност на храните в различни търговски, за обществено хранене или производствени обекти без значение дали са новооткриващи се или работещи.
За целта вижте нашата процедура!

Знаещ човек е този, който знае какво знае и какво не знае
Конфуций

В и М Компания
В и М Компания
Counter